DEPOZYT BANKOWY


Depozyt bankowy – kwota pieniędzy lub innych wartości powierzona na przechowanie bankowi.
Banki gromadzą powierzone im środki, aby lokować je w udzielanych kredytach. Obecnie pierwotnym źródłem większości depozytów są udzielane kredyty, gdyż współczesny pieniądz wchodzi do obiegu gospodarczego jako zadłużenie podmiotów względem banków[1][2].
Historycznie, składanie depozytów w postaci złota oraz kosztowności w bankach weneckich i wydawanie w zamian za nie kwitów potwierdzających zdeponowaną wartość, dało początek współczesnemupieniądzowi papierowemu.

(wikipedia)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz